Ouderraad

De ouderraad heeft als voornaamste doel het organiseren van activiteiten voor de kinderen in samenwerking met de leerkrachten van de school. U kunt dan denken aan activiteiten zoals de Lampionnenoptocht, St.-Nicolaas, de Carnavalsoptocht en het schoolreisje. Om deze activiteiten te kunnen bekostigen vraagt de ouderraad u een bijdrage, welke voor 1 oktober overgemaakt kan worden op de navolgende rekening:

Bankrekening: NL88ABNA0448148579 t.n.v. "Ouderraad Basisschool De Opstap" onder vermelding van naam leerling(en) en groepen(en).
U kunt de bijdrage ook contant voldoen bij de administratie van de school of bij de directeur.


De regeling ouderbijdrage is als volgt:

Instroom tot 1 januari en zittende leerlingen Instroom na 31 december
1ste kind € 45,00 € 25,00
2de kind € 37,50 € 20,00
3de kind € 32,50 € 17,50
instroom na Pasen alleen de schoolreiskosten, ongeacht het hoeveelste kind
groep 1 en 2 € 15,00  
groep 3, 4 en 5 € 20,00  
groep 6, 7 en 8 € 25,00  

 

Iedere ouder, die de ouderbijdrage voor zijn/haar kind heeft voldaan, is lid van de ouderraad. Om alle activiteiten goed te kunnen organiseren is er een bestuur waarvan u onderstaand de samenstelling ziet voor dit schooljaar. U kunt zich opgeven als lid van het bestuur bij een van onze bestuursleden. Nieuwe leden zijn altijd welkom. De ouderraad vergadert 8 tot 10 keer per schooljaar. De vergaderdata staan op de schoolkalender

Samenstelling bestuur van de ouderraad
de samenstelling kan in de loop van het schoolaar wijzigen

voorzitter leden
mevr. Michaëla Fransçoise-Klabbers mevr. Wendy op den Buijsch
  dhr.    Pascal Caggiula
penningmeester mevr. Bianca Dohmen
mevr. Rilana Goossens mevr. Sigrid Groendijk
  mevr. Brigitte van Haaren
secretaris mevr. Thessa Klabbers
mevr. Ilse Averesch mevr. Angelique Niemantsverdriet
mevr. Lizzy Koot mevr. Brechje Peeters
  mevr. Natasja Reede
  mevr. Shirley Rozema
  mevr. Kathryn van der Varst