Een korte schets van onze school

 

Brede School Centrum Brunssum  
ontmoeting en samenwerking in onderwijs,
opvang en vrije tijd


De Opstap is vanaf schooljaar 2016-2017 gevestigd in het gloednieuwe gebouw van de Brede School Centrum Brunssum. Voorheen lag de school in de Kloosterstraat. Er zijn 10 groepen, waarvan drie kleutergroepen en twee groepen 5. Er zijn geen combinatiegroepen. De kinderen komen uit alle wijken van Brunssum naar onze school. Op de locatie spelen en leren circa 225 leerlingen.

 


Opvallende punten uit ons schoolplan:
                

er is een beredeneerd aanbod vanaf de peuterspeelzaal t/m groep 8, met aandacht voor eigen leertrajecten. We zijn erkende en gecertificeerde Piramide-school!
Kijk voor meer informatie over Piramide op de site:
http://www.derolfgroep.nl/10750/search.aspx?q=piramide&producttitle=piramide%7c00010000040000400000

een goed leerlingvolgsysteem zorgt ervoor dat we snel in de gaten hebben als een leerling het moeilijk heeft, op welk gebied dan ook

door een gedegen zorgsysteem kunnen we ook passend reageren als een leerling ergens moeite mee heeft

het team heeft voortdurend aandacht voor de schoolontwikkeling, dus jaarlijks scholing en begeleiding in het licht van de lerende organisatie en het geven van boeiend en passend onderwijs

we werken met dag- en weektaken om de leerlingen te leren keuzes te maken, te plannen en zelfstandig te kunnen werken

taal heeft in zijn algemeenheid een hoge prioriteit op school

we besteden aandacht aan het communiceren in zowel de Engelse (in groep 7 en 8) als de Duitse taal (in groep 5, 6, 7 en 8) en werken daarbij als Euregioschool samen met onze partnerschool in Duitsland:

onze school scoort hoog in de aandacht en het aanbod voor techniek, van groep 1 t/m 8 en heeft het vtb-certificaat ontvangen

we besteden veel aandacht aan cultuureducatie via Kunstmenu

de muzieklessen worden verzorgd door een consulente van de muziekschool, waarbij we ook deelnemen aan Klinkend Perspectief

we hebben een continurooster (kinderen blijven tussen de middag op school, behalve op woensdag)

kinderen voelen zich thuis in onze gezellige school

er is een open deur voor kinderen en ouders

heel veel buitenschoolse activiteiten in samenwerking met de oudervereniging

naar top