Geschiedenis

De naam en richting van de school

Al van vr 1900 wordt er in het centrum van Brunssum "lager onderwijs" gegeven. Zie hieronder
het stukje tekst van de Gemeente Brunssum in de Stadskrant Brunssum van april 2014.

 In de Stadskrant Brunssum van februari 2015 stond een foto van de Kloosterstraat met daarop
de oude St.-Jozefschool.

 

Vanaf 1 augustus 1962 was de naam St.-Jozef verbonden aan onze school in de Kloosterstraat. St.-Jozef was al langer de patroonheilige van het klooster van de zusters Franciscanessen en van de vroegere kleuterschool. In 1984 trokken de kleuterschool en de lagere school samen in onze nieuwbouw aan de Kloosterstraat. Toen was de basisschool ook als gebouw n.


de oude St-Jozefschool en de nieuwe St-Jozefschool vanaf 1984 (vanaf 01-08-2004 De Opstap)
  


        fusie met de Tarcisiusschool 01-08-2000 en fusie met de Rumpenerhof 01-08-2003

Op 1 augustus 2000 fuseerde de R.K. Basisschool "Tarcisius" met de R.K. Basisschool St.-Jozef. Op 1 augustus 2003 kwam R.K. Basisschool Rumpenerhof bij St.-Jozef. Per 1 augustus 2004 ging de locatie Tarcisius over naar Meander, in de brede school Brunssum-Oost en heet onze school met nog twee locaties "De Opstap". Per 1 augustus 2007 sloot de locatie Rumpenerhof en waren we volledig gevestigd op de locatie aan de Kloosterstraat. 

 

Met ingang van 1 augustus 2016 is De Opstap gevestigd in het gloednieuwe gebouw van de Brede School in het centrum van Brunssum.