Leerlingenraad

 

     We hebben op school een leerlingenraad.
     De raad van 2017-2018 bestond uit 8 leerlingen uit de groepen 6 t/m 8:groep 6a: Rielle (notulen) en Niels
groep 6b: Dewi (notulen) en Pepijn
groep 7: Eli en Slaveya
groep 8: Aliyah en Diori (voorzitter)

Waarom een leerlingenraad?

Hoe is de organisatie?

Waarover kan de leerlingenraad vergaderen?De leerlingenraad sluit schooljaar 2017 - 2018 af met een lekker ijsje!

Verslag vergadering van de leerlingenraad oktober 2018 

Op 2 oktober is de leerlingenraad extra samen gekomen om te kiezen voor een doel voor de opbrengst van de speculaasactie. De Ouderraad had dit gevraagd.
- De kinderen in de groepen geven aan dat snellere tablets heel welkom zouden zijn.
- De kinderen geven aan dat een uitbreiding van het klimtoestel heel fijn zou zijn.
Ze kiezen voor deze doelen omdat dan de hele school er iets aan heeft, ook de kinderen die nu in groep 8 zitten! Het zou immers niet eerlijk zijn als deze kinderen wel hun best doen om geld in te zamelen maar er zelf niet van kunnen profiteren omdat ze dan van school zijn.

Er zijn nog wat kleine dingetjes op tafel gekomen, waarvan de raad wilde dat deze aan de directie werden doorgegeven.
- De kinderen klagen over hoe vies de school is.
- De kinderen klagen over geluidsoverlast tijdens de lessen van de Trampoline.
- De kinderen willen graag zachter wc-papier.

Verslag vergadering van de leerlingenraad september 2018 

Op 25 september zijn we de eerste keer dit schooljaar officieel met de leerlingenraad samengekomen. We hebben van de Ouderraad een opdracht gekregen: een doel bedenken voor de opbrengst van de speculaasactie! Omdat de raad ALLE leerlingen van de school vertegenwoordigt gaan we eerst met de groepen een gesprek voeren en dan enkele doelen per groep bedenken. Op 2 oktober is een extra ingelaste leerlingenraad en gaan we beslissen welk doel we aan de Ouderraad doorgeven.
Veder hebben we samen de data gekozen waarop in het schooljaar 2018-2019 er leerlingenraad is:

- 30 oktober
- 15 januari
- 19 februari
- 9 april
- 4 juni
- 18 juni

Jeroen van groep 8 is voorzitter van de leerlingenraad en Chayenna van groep 8 notuleert.

Verslag vergadering van de leerlingenraad juni 2018

Deze keer hebben we gesproken over een onderwerp dat de kinderen hebben aangedragen omdat ze zich grote zorgen hierover maken. Er wordt op school (vooral tijdens de pauzes) vaak gescholden met namen van ernstige ziektes. De kinderen geven aan dat ze dit heel erg vinden en kwetsend en willen vragen of er in de groepen een gesprek kan plaatsvinden hierover! Eventueel ook een stuk in de schoolkrant van volgend jaar hierover, aangedragen door de leerlingenraad.

Verslag vergadering van de leerlingenraad maart 2018

De volgende punten zijn besproken.

- De kinderen geven aan dat ze het leuk zouden vinden als de lunch bij de sportdag eens wat anders zou zijn.
- De kinderen geven aan dat ze het Opstapje missen....Is er een mogelijkheid voor een schoolkrant die dan het liefst op papier gedrukt zou worden
  (Bij de evaluaties in de groepen zal dit besproken worden)
- Het feit dat de kinderen van groep 3 t/m 8 niet meer aan de zijkant van de school mogen spelen, baart de leerlingenraad zorgen. In de zomer is er amper schaduw op de speelplaats aan de achterkant en de kinderen vinden dat hier een oplossing voor moet komen.
- Zou het mogelijk zijn dat er op vrijdag (als de kleuters er niet zijn) wel aan de zijkant wordt gespeeld?
- De kinderen willen graag meer zoet beleg bij het paasontbijt.
- Groep 8 leek het heel leuk als er balpennen gedrukt zouden worden met de naam van de school.

Verslag vergadering van de leerlingenraad november 2017

Alle leden zijn er.
Vanuit de groepen kwamen de volgende punten:

- Groep 8 wil graag tijdens de aardrijkskundeles koken. Ze begrijpen dat dit niet iedere week kan maar het lijkt ze dus heel erg leuk om dit af en toe te doen en dan te koppelen aan het land waar ze het met de les over hebben.
- Kan er van het Jantje Beton geld een pannakooi gekocht worden? Tijdens het voetbal buiten lopen er leerlingen door het veld en de bal gaat vaak over het hek. Dit zou een oplossing zijn.
- Zou er op de donderdagochtend voor de kerst de mogelijkheid zijn voor groep 8 om hapjes te maken? Deze willen de leerlingen dan in de middag uitdelen.
- Met Pasen zouden de kinderen het leuk vinden als alle groepen paaseieren mogen zoeken en er een prijs is voor degene die het gouden ei vindt.
- De kinderen van de leerlingenraad willen af en toe de mogelijkheid hebben om met de directrice te spreken over de punten die behandeld zijn in de raad. Ze willen dan de vooruitgang weten. Zij vragen of dit kan.
- Verder wordt heel duidelijk aangegeven dat de extra stof die op school wordt aangeboden als ze klaar zijn met werken erg saai is en vaak hetzelfde. De kinderen zouden het leuk vinden als daar meer variatie en uitdaging in komt.
- Verder geven ze aan dat ze een Facebookpagina van school fijn zouden vinden. Volgens hen is de website niet leuk en Facebook makkelijker.

Vrijdag 24 november heeft de directrice met 2 leerlingen van de leerlingenraad bij een kopje thee alle punten besproken. De volgende keer bespreken zij in de leerlingenraad weer wat er met de directrice besproken is.

Verslag vergadering van de leerlingenraad oktober 2017

Alle leden zijn er.
We maken de volgende afspraak: de punten die in de leeringenraad besproken worden koppelen de kinderen in de klas terug.
De volgende punten kwamen aan bod:

- Bij voetbal in de pauzes is vaak ruzie. Sommige kinderen reageren agressief. Zou er een rooster kunnen komen met door leerkrachten gemaakte teams? Het is wel de bedoeling dat iedereen vaak aan de beurt komt.
- Kan er iets aan de lage hekken worden gedaan?

- Zouden er voor de Opstap en de Trampoline aparte voetballen kunnen komen of net zoals op de oude locatie voor iedere groep een bal?
- Is het mogelijk om een apart trefbalveldje te maken?
- Als de pauzes zijn afgelopen is het een enorme drukte bij de deuren. Zou groep 3 bij de kleuteringang naar binnen kunnen om zo de drukte te spreiden?
- De leerlingen willen ook graag kookles op de Opstap.
- 19 juni: ijsje eten met de leerlingenraad!

Verslag vergadering van de leerlingenraad juni 2017

Alle leden zijn er.
- Schoolreis was leuk! De kinderen vinden het super als de meesters en juffen meedoen en met hen in attracties gaan!
- Erg warm op school.....kinderen voelen zich niet lekker en krijgen hoofdpijn. Kunnen zich moeilijk concentreren. Bij toetsen minder goede resultaten.
- Bij warm weer vinden de kinderen dat er ijs moet worden uitgedeeld (haha).
- Kids zijn erg blij met bidons, werkt prima!
- Mogen er nou wel of geen dieren op school???? Soms loopt er een hond op het plein...

Verslag vergadering van de leerlingenraad mei 2017

alle leden zijn aanwezig.
- De leerlingen geven aan dat ze het jammer vinden dat gr 5 nog steeds mee naar Toverland gaat. Ze geven aan dat Toverland voor 2 jaar wel leuk is maar dan heb je het ook wel gezien.
- De kinderen van gr 7 zouden het leuk vinden als er gastlessen van een You-tuber zouden kunnen komen......
- Gr 7 en 8 zouden meer lessen buiten de school willen gericht op beroepen. Dus b.v. een dagje meelopen bij de politie, ziekenhuis e.d. Als dit moeilijk haalbaar is kunnen er ook gastlessen op school gegeven worden.
- Alle groepen willen graag kookles!!!!
- Soms is er op schoolplein ruzie met de kinderen van de Trampoline ..... er lijken steeds meer strubbelingen te komen.
- Toiletten zijn nog steeds vies.

Verslag vergadering van de leerlingenraad april 2017

- Alle leden zijn gelukkig aanwezig, behalve Janneke maar die is ziek.
- Pauzes gaan prima, alleen bij klimtoestel is het vaak gevaarlijk doordat er geduwd en getrokken wordt.
- De bal gaat bij het voetbal erg vaak over het hek heen. Auto's moeten de bal dan ontwijken en dat kan zorgen voor gevaarlijke situaties. Kan hier een oplossing voor komen?
- De kinderen geven aan dat ze het leuk zouden vinden als er meer activiteiten buiten de klas worden georganiseerd. B.v.: Continium, ontdekhoek, of meer gastlessen in de groep. Ook zouden ze het leuk vinden als ze meer met de natuur in aanraking zouden komen. B.v. Naar Brunsummerheide, bos, of zelfs strand.
- Een vraag van de kinderen: Kan op het eind van het schooljaar niet iets worden georganiseerd van een barbecue of zo voor de hele school? Als dat te duur is of teveel werk zou het ook leuk zijn als de ijsboer nog eens komt. (haha)

- Verder geven de kinderen weer aan dat met name de toiletten erg vies zijn.

Verslag vergadering van de leerlingenraad februari 2017

 Aanwezig: Janneke, Lesley, Lisanne en Anouk
- De leerlingenraad stelt voor om volgend jaar carnaval op school te vieren. Wel vinden ze het beter om pas vanaf gr. 3 te verplichten om mee te doen. Verder vinden ze het heel jammer dat er niet door de school wordt deelgenomen aan de optocht.
- De leerlingenraad  stelt voor dat er in de vakanties geen huiswerk wordt opgegeven. Nu gebeurt dat in sommige groepen wel en de kinderen zijn het hier niet mee eens.
- De kinderen geven verder aan dat ze de kerstviering zoals die andere jaren werd gedaan leuker vonden dan het kerstdiner. Ze willen graag weer naar de oude vorm terug.
- In de pauze moet er meer toezicht bij de glijbaan komen. Hier wordt vaak geduwd.
- Verder geven ze aan dat de toiletten nog steeds erg vies zijn.
Thijmen uit gr. 6 mag niet meer meedoen in de lln.-raad omdat hij bijna nooit komt.
Hij is herhaaldelijk gewaarschuwd en alle keren eraan herinnerd dat er lln.-raad was. Ook de andere kinderen zijn aangesproken dat ze moeten komen en dat het niet vrijblijvend is. Er is beterschap beloofd en de laatste twee keer was de raad, op Thijmen na, compleet.

Verslag vergadering van de leerlingenraad december 2016

- De kinderen geven aan dat het fijn is dat de grote pauze nu apart is van de Trampoline. Er is meer ruimte en rust. Wel geven ze ook heel duidelijk aan dat ze het leuk vinden dat de kleine pauzes samen zijn.
- Er wordt steeds meer samen gespeeld met kinderen van de Trampoline en ook steeds meer vriendschappen gesloten!
- Het hek bij het voetbalveld is te laag! De bal gaat er steeds overheen!
- Het onderhoud van de toch heel nieuwe toiletten mag meer aandacht krijgen.
- De kinderen geven aan gewend te zijn aan het nieuwe gebouw! Het bevalt heel goed en ze vinden het supercool om op zo'n mooie school te zitten!

Verslag vergadering van de leerlingenraad oktober 2016 

ven de volgende zaken aan:
- Ze vinden het te druk op de speelplaats, er zijn teveel kinderen tegelijk buiten.
- Bij het klimtoestel moet altijd een meester of juf staan, er wordt veel geduwd en het is gevaarlijk. Er zijn al kinderen uit gevallen.
- Om het voetbalveldje zijn de hekken veel te laag, de bal gaat er telkens overheen.
- Zodra de leerkrachten even niet opletten gaan er toch kinderen op het draaimolentje.....hier worden zelfs door de kinderen weddenschappen over afgesloten.
De kinderen geven aan dat ze een echt verschil voelen tussen de twee scholen en dat ze dat graag anders willen. Ze vragen zich af of er in plaats van eventuele gescheiden pauzes tussen de scholen niet gescheiden pauzes kunnen komen voor onder- en bovenbouw. De kleuters schijnen vaak bij de oudere kinderen te hangen en dit wordt als lastig ervaren. Verder geven de kinderen aan dat ze nog steeds heel blij zijn met het nieuwe gebouw! Minpunt is wel dat het erg vies is, vooral de toiletten! Ook vonden ze het in het begin het schooljaar veel te heet!
De kinderen vertellen verder nog dat het nu best soepel gaat als de school uit is....