Leerlingenraad

 

     We hebben op school een leerlingenraad.
     In de raad zitten circa 8 leerlingen uit de groepen 6 t/m 8:


Waarom een leerlingenraad?

Hoe is de organisatie?

Waarover kan de leerlingenraad vergaderen?

-Verslag vergadering van de leerlingenraad maart 2021

De kinderen van de leerlingenraad zijn twee weken geleden om de beurt(bubbel) bij me geweest en hebben een opdracht gekregen. Ze hebben omschreven hoe ze de lockdown deze keer ervaren hebben en ook opgeschreven wat ze nu nodig hebben om het schooljaar op een goede manier af te ronden. Deze vraag kwam uit henzelf want ik geloof dat ze geschrokken zijn van sommige berichten in de media.

Lockdown:

-Complimenten voor de juffen en meesters .De kinderen geven aan dat er al voor de kerstvakantie schema's en werkjes zijn gestuurd en ze meteen konden beginnen.

-Fijn dat er een duidelijk ritme was. Elke week dezelfde lessen.

-Makkelijk contact met de leerkrachten als er vragen waren. Er werd vaak meteen gereageerd waardoor de kinderen vlot verder konden.

-Fijn dat er ook werkjes op papier waren.

-Deze lockdown voelde heel anders...iedereen wist wat hij/zij moest doen.

-Leuk dat er ook online verjaardagen gevierd werden en ook soms gewoon even gekletst.

Verbeterpunten:

-De les mag later beginnen.

-Bij het chatten via Teams soms onzin...sneller straf geven.

Wat hebben we nodig:

-Niet naar school in de vakantie of weekend. Eventueel Jr Einstein of Gynzy om te oefenen in vakantie.

-Bijles op school. Niet na school maar onder schooltijd.

-Extra juf of meester voor bijles.

-Als kinderen bang zijn dan moeten ze dit in de klas kunnen bespreken. Soms praten over corona maar ook niet meer te vaak.( 😂 Begrijp ik)

We willen dat alles weer gewoon is. Misschien volgend jaar een extra schoolreis om dit jaar in te halen.

 

Ik vind het zelf heel leuk om te horen hoe de kinderen het zien...

Dit kwam ook voor een groot deel vanuit henzelf.

Groetjes van juf Sandra

 

 

Verslag vergadering van de leerlingenraad november 2020
 
De leerlingenraad heeft enkele tips voor de juffen en meesters voor als de school weer zou moeten sluiten en ze weer thuisonderwijs zouden krijgen. In het gesprek hierover gaven de kinderen aan dat ze in het begin stiekem een beetje blij waren dat de school dichtging. Ze hadden een vakantiegevoel en konden lekker laat naar bed en uitslapen. Maar zeker toen het langer ging duren vonden ze het toch wel erg vervelend. Ze misten vooral hun juf/meester en vrienden.
Ook was het soms best lastig om thuis te werken, want sommige ouders vonden het ook moeilijk om uitleg te geven.
De kinderen vonden het heel leuk om hun klas en leerkracht via teams te zien.

Hier zijn de tips:

- Niet te vroeg starten met online lessen. (haha)
- Op maandag een weekschema aan de klas doorgeven. Een soort weektaak waaraan dan doorgewerkt kan worden.
- Duidelijke tijden maken waarop uitleg wordt gegeven. Komen kinderen niet online dan heeft dat consequenties.
- Elke dag een groepsmoment waarop je samen bent met de klas in teams.
- Ervoor zorgen dat kinderen hun boeken en werkboeken nog kunnen ophalen op school. En daarin kunnen werken.
- Gynzy als aanvulling.
- Als kinderen zitten te gamen tijdens teams of andere dingen doen dan moet daar wel iets van gezegd worden.
   Luisteren de kinderen niet dan moet er contact met de ouders opgenomen worden.
- Elke week een oudervragenuurtje via teams.
- Ook creatieve opdrachten geven.
- Misschien ook opdrachten geven die buiten gemaakt moeten worden, b.v. paddestoelen fotograferen.
- Juf Maria moet ook 1 x per week via teams een vragenuurtje houden voor de kinderen en ouders.
- Als iemand jarig is een kaartje sturen. Dat is gebeurd en dat vonden de kinderen heel leuk.

Dit waren de tips.

Verslag vergadering van de leerlingenraad januari 2020
 

We hebben de kerstviering geëvalueerd. De kinderen vonden de viering erg leuk en het eten was erg lekker. Ze gaven wel aan dat het best lang duurde voordat ze eten konden gaan halen en dat het wachten in de klas als saai werd ervaren. Ze geven aan dat het leuk zou zijn als er in die tijd ook een activiteit zou zijn en niet alleen een filmpje of spelletje. Ze vinden deze manier van Kerst vieren wel erg leuk. Onder schooltijd vinden ze het handiger omdat in de week voor Kerst ook op verenigingen vaak van alles te doen is en dat er dan soms keuzes gemaakt moeten worden. Nu voorkom je dit.
Het schoolontbijt kwam ook ter sprake. De kinderen vinden de keuzes te beperkt en zouden het fijn vinden als ze zelf extra eten mogen meebrengen.
In de laatste schoolweek willen de kinderen graag in elke groep een picknick, waarbij ze eigengemaakt eten mogen meenemen. In sommige groepen gebeurt dit al en de kinderen willen dit graag in elke groep.
Niels gaf aan dat er onrust is over de luizencontrole en dat het raar is dat sommige leerlingen wel en andere lederlingen niet worden opgehaald als er luizen zijn gevonden. De kinderen willen graag weten wanneer er in de klas luizen zijn en ook dat een kind dat luizen heeft meteen behandeld wordt en niet pas na school.
De bij de vergadering aanwezige leerkracht heeft uitgelegd dat het soms moeilijk kan zijn als ouders werken om meteen te komen, maar de kinderen geven aan dat als iemand ziek is dit ook moet en dat ze graag willen dat dit toch gebeurt. Misschien een punt om met het team nog eens te bespreken?

Verslag vergadering van de leerlingenraad december 2019 
 
De leerlingen willen graag in de laatste schoolweek andere activiteiten. Wel dingen die betaalbaar zijn en qua vervoer te doen zijn. Ze willen graag navragen wat het kost om met een groep naar het blotevoetenpark te gaan of naar het klimpark. Ze begrijpen dat we niet de hele week buitenschoolse activiteiten kunnen aanbieden maar geven aan dat het binnen hangen niet leuk is.
In de grote pauze schijnt er door de begeleiders buiten, naar de mening van de leerlingenraad, niet voldoende te worden gereageerd en ingegrepen bij ruzies. Ze geven aan dat telkens dezelfde groep kinderen ruzie zoekt.
De kinderen geven aan dat het voerbalveldje in de grote pauze een puinhoop is. De vraag is of er een schema kan komen.
De kinderen willen graag in tweetallen bij juf Maria op bezoek om te brainstormen. Na de vakantie gaan we hier naar kijken. Juf Maria heeft een drukke agenda en daar zullen we ons aan aan moeten passen.
Verder geven de kinderen aan dat ze zich serieus genomen voelen als leerlingenraad. Dat de juffen en meesters er tijd voor maken om punten in de groep te bespreken en dat ze ook echt merken dat er naar hen geluisterd wordt. Een mooi compliment voor ons allemaal.

Verslag vergadering van de leerlingenraad oktober 2019
 

De leerlingen willen graag jaarlijks of een Halloween of een Sint Maarten activiteit. Het lijkt ze wel leuk om de buurt erbij te betrekken en b.v. trick or treat te doen. En dat de buurtbewoners dan door middel van een pompoen voor de deur aangeven of de kinderen daar mogen aanbellen.
Verder zouden de het leuk vinden als  er in de laatste schoolweek wat meer buitenschoolse activiteiten zijn. B.v. picknicken, fietsen, klimpark, blotevoetenpark, e.d.
Ook wordt heel duidelijk gezegd dat ze net als de Trampoline met de hele klas een ijsje zouden willen gaan eten. Dit vinden ze nu niet eerlijk.
Ze geven verder aan het storend te vinden dat de poetsers, de wc's onder schooltijd schoonmaken en de trap stofzuigen als de kinderen na de pauze binnenkomen.

Verslag vergadering van de leerlingenraad september 2019
 
Maandag 30 september is de leerlingenraad voor het eerst dit schooljaar samengekomen. Het is een gemotiveerde groep van 9 kinderen uit de groepen 6, 7 en 8. Dit jaar zitten: Milan, Babette, Danika, Guusje, Marit, Niels, Cas en Myrthe in de leerlingenraad. Niels is de voorzitter en Babette maakt elke keer een verslag van de vergadering.

We komen de volgende data samen:
29 oktober
10 december
14 januari
18 februari
31 maart
12 mei
16 juni ijsje eten

Vanuit de ouderraad is gevraagd of we het al even over de kerstviering wilde hebben en dan vooral wat de kinderen te eten wilden krijgen. Ze gaven aan dat ze het liefst een buffet zouden willen met de volgende gerechten:

- pasta met tomatensaus
- gehaktballen met satésaus
- hamburgers die je zelf kunt samenstellen
- pizzaatjes
- spek en ei
- vissticks
- knakworst
- frites

Qua drank ook graag frisdrank. Als toetje graag yoghurt of Danoontjes. Ook zouden ze graag echte kerstkoekjes erbij willen en het zou super zijn als de kinderen cupcakes in de klas kunnen versieren.
Dit was het voor deze keer ...

Verslag vergaderingen van de leerlingenraad periode februari - juni 2019

Schooljaar 2018-2019 zijn we met de leerlingenraad extra samen gekomen op 19 febr, 12 maart, 26 maart en 1 april. Dit om samen een powerpoint voor de LEA (Lokaal Educatieve Agenda) te maken en te oefenen. Op 3 april 2019 was er op het gemeentehuis een bijeenkomst waarbij Elin en Jeroen deze powerpoint presenteerden.
Dit deden ze heel goed. Klik hier voor de powerpointpresentatie.


Verder hebben we op 4 juni nog een vergadering gehad waarbij het voornamelijk over het schoolreisje ging.
De kinderen zouden het leuk vinden als er twee of meer locaties gekozen worden waartussen ze kunnen kiezen. En dan graag wat anders dan een pretpark.
Verder was er een vraag of we niet aan het begin van het schooljaar op schoolreis konden gaan, maar daar is een stemronde over geweest en zeker 90 % van de kids wil toch op het eind.

In juni kwam de vraag van twee leerlingen van de leerlingenraad of er op korte termijn een oplossing kon komen voor de hitte in het gebouw. Ze maken zich zorgen omdat meerdere kinderen zich niet lekker voelden en hoofdpijn hadden. Dus dit moeten we in het nieuwe jaar prioriteit maken.

Verslag vergadering van de leerlingenraad oktober 2018 

Op 2 oktober is de leerlingenraad extra samen gekomen om te kiezen voor een doel voor de opbrengst van de speculaasactie. De Ouderraad had dit gevraagd.
- De kinderen in de groepen geven aan dat snellere tablets heel welkom zouden zijn.
- De kinderen geven aan dat een uitbreiding van het klimtoestel heel fijn zou zijn.
Ze kiezen voor deze doelen omdat dan de hele school er iets aan heeft, ook de kinderen die nu in groep 8 zitten! Het zou immers niet eerlijk zijn als deze kinderen wel hun best doen om geld in te zamelen maar er zelf niet van kunnen profiteren omdat ze dan van school zijn.

Er zijn nog wat kleine dingetjes op tafel gekomen, waarvan de raad wilde dat deze aan de directie werden doorgegeven.
- De kinderen klagen over hoe vies de school is.
- De kinderen klagen over geluidsoverlast tijdens de lessen van de Trampoline.
- De kinderen willen graag zachter wc-papier.

Verslag vergadering van de leerlingenraad september 2018 

Op 25 september zijn we de eerste keer dit schooljaar officieel met de leerlingenraad samengekomen. We hebben van de Ouderraad een opdracht gekregen: een doel bedenken voor de opbrengst van de speculaasactie! Omdat de raad ALLE leerlingen van de school vertegenwoordigt gaan we eerst met de groepen een gesprek voeren en dan enkele doelen per groep bedenken. Op 2 oktober is een extra ingelaste leerlingenraad en gaan we beslissen welk doel we aan de Ouderraad doorgeven.
Veder hebben we samen de data gekozen waarop in het schooljaar 2018-2019 er leerlingenraad is:

- 30 oktober
- 15 januari
- 19 februari
- 9 april
- 4 juni
- 18 juni

Jeroen van groep 8 is voorzitter van de leerlingenraad en Chayenna van groep 8 notuleert.

Verslag vergadering van de leerlingenraad juni 2018

Deze keer hebben we gesproken over een onderwerp dat de kinderen hebben aangedragen omdat ze zich grote zorgen hierover maken. Er wordt op school (vooral tijdens de pauzes) vaak gescholden met namen van ernstige ziektes. De kinderen geven aan dat ze dit heel erg vinden en kwetsend en willen vragen of er in de groepen een gesprek kan plaatsvinden hierover! Eventueel ook een stuk in de schoolkrant van volgend jaar hierover, aangedragen door de leerlingenraad.

Verslag vergadering van de leerlingenraad maart 2018

De volgende punten zijn besproken.

- De kinderen geven aan dat ze het leuk zouden vinden als de lunch bij de sportdag eens wat anders zou zijn.
- De kinderen geven aan dat ze het Opstapje missen....Is er een mogelijkheid voor een schoolkrant die dan het liefst op papier gedrukt zou worden
  (Bij de evaluaties in de groepen zal dit besproken worden)
- Het feit dat de kinderen van groep 3 t/m 8 niet meer aan de zijkant van de school mogen spelen, baart de leerlingenraad zorgen. In de zomer is er amper schaduw op de speelplaats aan de achterkant en de kinderen vinden dat hier een oplossing voor moet komen.
- Zou het mogelijk zijn dat er op vrijdag (als de kleuters er niet zijn) wel aan de zijkant wordt gespeeld?
- De kinderen willen graag meer zoet beleg bij het paasontbijt.
- Groep 8 leek het heel leuk als er balpennen gedrukt zouden worden met de naam van de school.

Verslag vergadering van de leerlingenraad november 2017

Alle leden zijn er.
Vanuit de groepen kwamen de volgende punten:

- Groep 8 wil graag tijdens de aardrijkskundeles koken. Ze begrijpen dat dit niet iedere week kan maar het lijkt ze dus heel erg leuk om dit af en toe te doen en dan te koppelen aan het land waar ze het met de les over hebben.
- Kan er van het Jantje Beton geld een pannakooi gekocht worden? Tijdens het voetbal buiten lopen er leerlingen door het veld en de bal gaat vaak over het hek. Dit zou een oplossing zijn.
- Zou er op de donderdagochtend voor de kerst de mogelijkheid zijn voor groep 8 om hapjes te maken? Deze willen de leerlingen dan in de middag uitdelen.
- Met Pasen zouden de kinderen het leuk vinden als alle groepen paaseieren mogen zoeken en er een prijs is voor degene die het gouden ei vindt.
- De kinderen van de leerlingenraad willen af en toe de mogelijkheid hebben om met de directrice te spreken over de punten die behandeld zijn in de raad. Ze willen dan de vooruitgang weten. Zij vragen of dit kan.
- Verder wordt heel duidelijk aangegeven dat de extra stof die op school wordt aangeboden als ze klaar zijn met werken erg saai is en vaak hetzelfde. De kinderen zouden het leuk vinden als daar meer variatie en uitdaging in komt.
- Verder geven ze aan dat ze een Facebookpagina van school fijn zouden vinden. Volgens hen is de website niet leuk en Facebook makkelijker.

Vrijdag 24 november heeft de directrice met 2 leerlingen van de leerlingenraad bij een kopje thee alle punten besproken. De volgende keer bespreken zij in de leerlingenraad weer wat er met de directrice besproken is.

Verslag vergadering van de leerlingenraad oktober 2017

Alle leden zijn er.
We maken de volgende afspraak: de punten die in de leeringenraad besproken worden koppelen de kinderen in de klas terug.
De volgende punten kwamen aan bod:

- Bij voetbal in de pauzes is vaak ruzie. Sommige kinderen reageren agressief. Zou er een rooster kunnen komen met door leerkrachten gemaakte teams? Het is wel de bedoeling dat iedereen vaak aan de beurt komt.
- Kan er iets aan de lage hekken worden gedaan?

- Zouden er voor de Opstap en de Trampoline aparte voetballen kunnen komen of net zoals op de oude locatie voor iedere groep een bal?
- Is het mogelijk om een apart trefbalveldje te maken?
- Als de pauzes zijn afgelopen is het een enorme drukte bij de deuren. Zou groep 3 bij de kleuteringang naar binnen kunnen om zo de drukte te spreiden?
- De leerlingen willen ook graag kookles op de Opstap.
- 19 juni: ijsje eten met de leerlingenraad!

Verslag vergadering van de leerlingenraad juni 2017

Alle leden zijn er.
- Schoolreis was leuk! De kinderen vinden het super als de meesters en juffen meedoen en met hen in attracties gaan!
- Erg warm op school.....kinderen voelen zich niet lekker en krijgen hoofdpijn. Kunnen zich moeilijk concentreren. Bij toetsen minder goede resultaten.
- Bij warm weer vinden de kinderen dat er ijs moet worden uitgedeeld (haha).
- Kids zijn erg blij met bidons, werkt prima!
- Mogen er nou wel of geen dieren op school???? Soms loopt er een hond op het plein...

Verslag vergadering van de leerlingenraad mei 2017

alle leden zijn aanwezig.
- De leerlingen geven aan dat ze het jammer vinden dat gr 5 nog steeds mee naar Toverland gaat. Ze geven aan dat Toverland voor 2 jaar wel leuk is maar dan heb je het ook wel gezien.
- De kinderen van gr 7 zouden het leuk vinden als er gastlessen van een You-tuber zouden kunnen komen......
- Gr 7 en 8 zouden meer lessen buiten de school willen gericht op beroepen. Dus b.v. een dagje meelopen bij de politie, ziekenhuis e.d. Als dit moeilijk haalbaar is kunnen er ook gastlessen op school gegeven worden.
- Alle groepen willen graag kookles!!!!
- Soms is er op schoolplein ruzie met de kinderen van de Trampoline ..... er lijken steeds meer strubbelingen te komen.
- Toiletten zijn nog steeds vies.

Verslag vergadering van de leerlingenraad april 2017

- Alle leden zijn gelukkig aanwezig, behalve Janneke maar die is ziek.
- Pauzes gaan prima, alleen bij klimtoestel is het vaak gevaarlijk doordat er geduwd en getrokken wordt.
- De bal gaat bij het voetbal erg vaak over het hek heen. Auto's moeten de bal dan ontwijken en dat kan zorgen voor gevaarlijke situaties. Kan hier een oplossing voor komen?
- De kinderen geven aan dat ze het leuk zouden vinden als er meer activiteiten buiten de klas worden georganiseerd. B.v.: Continium, ontdekhoek, of meer gastlessen in de groep. Ook zouden ze het leuk vinden als ze meer met de natuur in aanraking zouden komen. B.v. Naar Brunsummerheide, bos, of zelfs strand.
- Een vraag van de kinderen: Kan op het eind van het schooljaar niet iets worden georganiseerd van een barbecue of zo voor de hele school? Als dat te duur is of teveel werk zou het ook leuk zijn als de ijsboer nog eens komt. (haha)

- Verder geven de kinderen weer aan dat met name de toiletten erg vies zijn.

Verslag vergadering van de leerlingenraad februari 2017

 Aanwezig: Janneke, Lesley, Lisanne en Anouk
- De leerlingenraad stelt voor om volgend jaar carnaval op school te vieren. Wel vinden ze het beter om pas vanaf gr. 3 te verplichten om mee te doen. Verder vinden ze het heel jammer dat er niet door de school wordt deelgenomen aan de optocht.
- De leerlingenraad  stelt voor dat er in de vakanties geen huiswerk wordt opgegeven. Nu gebeurt dat in sommige groepen wel en de kinderen zijn het hier niet mee eens.
- De kinderen geven verder aan dat ze de kerstviering zoals die andere jaren werd gedaan leuker vonden dan het kerstdiner. Ze willen graag weer naar de oude vorm terug.
- In de pauze moet er meer toezicht bij de glijbaan komen. Hier wordt vaak geduwd.
- Verder geven ze aan dat de toiletten nog steeds erg vies zijn.
Thijmen uit gr. 6 mag niet meer meedoen in de lln.-raad omdat hij bijna nooit komt.
Hij is herhaaldelijk gewaarschuwd en alle keren eraan herinnerd dat er lln.-raad was. Ook de andere kinderen zijn aangesproken dat ze moeten komen en dat het niet vrijblijvend is. Er is beterschap beloofd en de laatste twee keer was de raad, op Thijmen na, compleet.

Verslag vergadering van de leerlingenraad december 2016

- De kinderen geven aan dat het fijn is dat de grote pauze nu apart is van de Trampoline. Er is meer ruimte en rust. Wel geven ze ook heel duidelijk aan dat ze het leuk vinden dat de kleine pauzes samen zijn.
- Er wordt steeds meer samen gespeeld met kinderen van de Trampoline en ook steeds meer vriendschappen gesloten!
- Het hek bij het voetbalveld is te laag! De bal gaat er steeds overheen!
- Het onderhoud van de toch heel nieuwe toiletten mag meer aandacht krijgen.
- De kinderen geven aan gewend te zijn aan het nieuwe gebouw! Het bevalt heel goed en ze vinden het supercool om op zo'n mooie school te zitten!

Verslag vergadering van de leerlingenraad oktober 2016 

ven de volgende zaken aan:
- Ze vinden het te druk op de speelplaats, er zijn teveel kinderen tegelijk buiten.
- Bij het klimtoestel moet altijd een meester of juf staan, er wordt veel geduwd en het is gevaarlijk. Er zijn al kinderen uit gevallen.
- Om het voetbalveldje zijn de hekken veel te laag, de bal gaat er telkens overheen.
- Zodra de leerkrachten even niet opletten gaan er toch kinderen op het draaimolentje.....hier worden zelfs door de kinderen weddenschappen over afgesloten.
De kinderen geven aan dat ze een echt verschil voelen tussen de twee scholen en dat ze dat graag anders willen. Ze vragen zich af of er in plaats van eventuele gescheiden pauzes tussen de scholen niet gescheiden pauzes kunnen komen voor onder- en bovenbouw. De kleuters schijnen vaak bij de oudere kinderen te hangen en dit wordt als lastig ervaren. Verder geven de kinderen aan dat ze nog steeds heel blij zijn met het nieuwe gebouw! Minpunt is wel dat het erg vies is, vooral de toiletten! Ook vonden ze het in het begin het schooljaar veel te heet!
De kinderen vertellen verder nog dat het nu best soepel gaat als de school uit is....