Leerlingenzorg

Op school proberen we in het kader van passend onderwijs ieder kind die zorg te geven die het nodig heeft. Met name in de onderbouw wordt extra aandacht besteed aan kinderen die achterblijven met lezen, taal of rekenen. Het Cito-leerlingvolgsysteem verschaft ons daarbij belangrijke informatie. In ons schoolondersteuningsprofiel beschrijven wij hoe wij zorgvuldig willen omgaan met alle kinderen op onze school. De vraag die wij ons dan stellen is: "Wat heeft deze leerling nodig om onze onderwijsdoelen te halen? Het Samenwerkingsverband passend onderwijs speelt in de procedure rond leerlingenzorg een belangrijke rol. Zie hiervoor ook de website www.passendonderwijszuid.nl

Wanneer er kinderen zijn met problemen worden die extra bekeken door de groepsleerkracht en ib-er en vindt een nader onderzoek plaats door het afnemen van toetsen en/of het doen van observaties. De school maakt hierbij gebruik van ondersteuning door begeleidingsdiensten, o.a. door een structureel spreekuur op onze school met een psycholoog. De uitslag van zo'n onderzoek kan ertoe leiden dat de leerling in de eigen groep op eigen niveau gaat werken met extra hulp. Soms wordt een leerling verwezen naar een school voor Speciaal Basis Onderwijs, in onze regio doorgaans SBO De Boemerang in Brunssum.
 


De ouders spelen in de hele zorgprocedure een belangrijke rol. Voor iedere stap wordt met hen overleg gepleegd en om toestemming gevraagd. n de schoolgids is hoofdstuk 5 geheel gewijd aan de leerlingenzorg. U kunt onze schoolgids meteen inzien door hier te klikken.