Ouderinformatie

Opvoeding en onderwijs doen we samen
Wij pretenderen voor ouders een laagdrempelige school te zijn. Dit komt tot uiting in de openheid van het gebouw: in diverse groepen komen hulpouders geregeld naar binnen, de bezoeken aan andere instellingen binnen het gebouw, het ophalen van hun kinderen in de naschoolse opvang, gepland of ongepland een gesprek met de directie of een van de leerkrachten aangaan etc. Als team hebben we, samen met de ouders, een aantal duidelijke regels opgesteld. Deze regels zorgen ervoor, dat wij weten wat men van elkaar verwachten kan. Tevens kunnen ouders zitting nemen in de goed functionerende medezeggenschapsraad of ouderraad van de school.

Ouderavonden
In de loop van een schooljaar zijn er diverse ouderavonden. Soms is zo'n ouderavond alleen voor een speciale groep, b.v. de voorlichting en bespreking van ordenen en taal voor kleuters, de communiebespreking van groep 4, of de CITO Eindtoetsinformatie en bespreking in groep 8. Bij de kleuters maken de ouders kennis met ons onderwijs als ze worden uitgenodigd voor: de oudergesprekken.

Schoolnieuws
Het laatste nieuws of de laatste informatie ontvangt u via de info "Schoolnieuws" die regelmatig aan de leerlingen wordt meegegeven.

Schoolplan, schoolgids en schoolkalender
Op de schoolkalender, die alle ouders aan het eind van het schooljaar of bij de inschrijving van de leerling ontvangen, staat de belangrijkste informatie van het schooljaar. De schoolkalender is daardoor een onderdeel van onze schoolgids. De schoolgids en het schoolplan kunt u inzien op deze website. Ook de schoolkalender is via deze website te bekijken.

Rijksoverheid
Uitgebreide informatie over het basisonderwijs in Nederland vindt u op de site van de rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs