Ouderinformatie

Opvoeding en onderwijs doen we samen
Ouders en leerkrachten dragen samen de zorg voor de opvoeding van het onderwijs aan de kinderen. Wij zorgen dat u als ouder steeds tijdig informatie krijgt over het onderwijs op school, over uw kind of over allerlei activiteiten. Omgekeerd verwachten wij van u als ouder dat u de school laat weten welke belangrijke zaken rond opvoeding en onderwijs bij uw kind spelen en dat u deelneemt aan de oudergesprekken over uw zoon of en/of dochter. Los van alle vaste ouderavonden zullen de leerkrachten u altijd persoonlijk of telefonisch benaderen als daar enige reden voor is, zoals wij dat ook van u verwachten.

Ouderavonden
In de loop van een schooljaar zijn er diverse ouderavonden. Soms is zo'n ouderavond alleen voor een speciale groep, b.v. de voorlichting en bespreking van ordenen en taal voor kleuters, de communiebespreking van groep 4, of de CITO Eindtoetsinformatie en bespreking in groep 8. Bij de kleuters maken de ouders kennis met ons onderwijs als ze worden uitgenodigd voor: de oudergesprekken.

Schoolnieuws
Het laatste nieuws of de laatste informatie ontvangt u via de info "Schoolnieuws" die regelmatig aan de leerlingen wordt meegegeven.

Schoolplan, schoolgids en schoolkalender
Op de schoolkalender, die alle ouders aan het eind van het schooljaar of bij de inschrijving van de leerling ontvangen, staat de belangrijkste informatie van het schooljaar. De schoolkalender is daardoor een onderdeel van onze schoolgids. De schoolgids en het schoolplan kunt u inzien op deze website. Ook de schoolkalender is via deze website te bekijken.

Rijksoverheid
Uitgebreide informatie over het basisonderwijs in Nederland vindt u op de site van de rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs