Ouderraad

De ouderraad heeft als voornaamste doel het organiseren van activiteiten voor de kinderen in samenwerking met de leerkrachten van de school. Om deze activiteiten te kunnen bekostigen vraagt de ouderraad u een bijdrage, welke voor 1 oktober overgemaakt kan worden op de navolgende rekening:

Bankrekening: NL88ABNA0448148579 t.n.v. "Ouderraad Basisschool De Opstap" onder vermelding van naam leerling(en) en groepen(en).
U kunt de bijdrage ook contant voldoen bij de administratie van de school of bij de directeur.


De regeling ouderbijdrage is als volgt:

Instroom tot 1 januari en zittende leerlingen Instroom na 31 december
1ste kind € 45,00 € 25,00
2de kind € 37,50 € 20,00
3de kind € 32,50 € 17,50
instroom na Pasen alleen de schoolreiskosten, ongeacht het hoeveelste kind
groep 1 en 2 € 15,00  
groep 3, 4 en 5 € 20,00  
groep 6, 7 en 8 € 25,00  

 

Iedere ouder, die de ouderbijdrage voor zijn/haar kind heeft voldaan, is lid van de ouderraad. Om alle activiteiten goed te kunnen organiseren is er een bestuur waarvan u onderstaand de samenstelling ziet voor dit schooljaar. U kunt zich opgeven als lid van het bestuur bij een van onze bestuursleden. Nieuwe leden zijn altijd welkom. De ouderraad vergadert 8 tot 10 keer per schooljaar. De vergaderdata staan op de schoolkalender

Samenstelling bestuur van de ouderraad
de samenstelling kan in de loop van het schoolaar wijzigen

voorzitter leden
mevr. Michaëla Fransçoise-Klabbers mevr. Pascal Caggiula
  mevr. Bianca Dohmen
penningmeester mevr. Sigrid Groendijk
mevr. Rilana Goossens mevr. Thessa Klabbers
  mevr. Angelique Niemantsverdriet
secretaris mevr. Brechje Peeters
mevr. Ilse Averesch mevr. Natasja Reede
mevr. Lizzy Koot mevr. Shirley Rozema
  mevr. Sharon Ruiters

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat doet de Ouderraad eigenlijk allemaal met de ouderbijdrage?

Buiten de lessen en leuke activiteiten die georganiseerd en gefinancierd worden door de school zelf, organiseren wij als Ouderraad in samenwerking met het docententeam ook een aantal leuke activiteiten die gefinancierd worden uit de jaarlijkse ouderbijdrage. Tevens organiseren wij een aantal activiteiten voor extra inkomsten die ook weer geheel aangewend worden voor investeringen/activiteiten op school.

Per schooljaar zijn dat o.a. de volgende activiteiten:

Kinderboekenweek
Elk jaar sponsort de Ouderraad een bijdrage voor de aanschaf van nieuwe boeken voor de Kinderboekenweek.

Halloween/St. Maarten
De Halloweentocht in Schutterspark; de kinderen van groep 1 t/m 4 lopen dan de minder enge route en groep 5 t/m 8 de route met de engere figuranten, tevens ontvangen de kinderen tijdens en na de tocht wat lekkers. Deze activiteit wordt om het jaar afgewisseld met de Sint Maartenstocht ook in het Schutterspark, de kinderen lopen dan met hun zelfgemaakte lampionnen een route door het park en ontvangen dan ook tijdens en na afloop wat lekkers van de Ouderraad.  

Speculaasactie/Paaseitjesactie
De kinderen verkopen lekkere speculaaspoppen en/of paaseitjes aan opa’s, oma’s, buren en andere liefhebbers van speculaas en paaseitjes. Deze worden dan door ons besteld en ingepakt per bestelling en de opbrengst wordt dan geheel gebruikt voor activiteiten/investeringen voor school. Bijvoorbeeld een nieuwe duikelstang of nieuwe T-shirts voor het schoolreisje

Sinterklaas
Voordat Sinterklaas komt gaan we eerst de aula versieren, de kinderen mogen de schoen zetten en als Sinterklaas op bezoek komt krijgen alle kinderen van groep 1 t/m 4 een cadeautje van Sinterklaas, de kinderen van groep 5 t/m 8 mogen per klas een gezelschapsspel uitzoeken van Sinterklaas. 

Kerstdiner
Eerst wordt de aula omgetoverd in kerstsfeer en dan gezellig aanschuiven aan het buffet om dan samen met je klasgenootjes te dineren in de klas met een drankje en natuurlijk ook een lekker toetje na.

Kienen
In de aula van het Romboutscollege, elk jaar een succes met mooie prijzen, de opbrengst is weer geheel bestemd voor nieuwe activiteiten voor onze kinderen..

Carnaval
Carnavalsmiddag op school; de aula wordt dan versierd met drank en de kinderen krijgen kleine versnaperingen.

Paasontbijt
Ook hier worden de boodschappen voor gedaan, zodat de kinderen ’s morgens gezellig samen kunnen ontbijten met de juf of meester in de klas of zelfs met zijn allen in de aula

Sport- en spellendag
Wij zorgen voor de lunch van de kinderen, lekkere belegde broodjes, fruit, sap, komkommer, tomaatjes, worteltjes e.d.

Schoolreis
Dit is de grootste en duurste activiteit; we betalen dan de bussen, entree voor de pretparken, bij groep 1, 1/2 en 2 ook de frietjes en het ijsje.

Schoolverlatersfeest
Hiervoor worden de hapjes en drankjes verzorgd voor alle aanwezigen.

Extra activiteit
1 x in de twee jaar organiseren we ook een schoolfeest voor het hele gezin. (bij voldoende inkomsten)
De volgende thema’s zijn al de revue gepasseerd: Landen van de wereld en Ik hou van Holland.