Ouderraad

De ouderraad heeft als voornaamste doel het organiseren van activiteiten voor de kinderen in samenwerking met de leerkrachten van de school. Om deze activiteiten te kunnen bekostigen vraagt de ouderraad u een bijdrage, welke voor 1 oktober overgemaakt kan worden op de navolgende rekening:

Bankrekening: NL88ABNA0448148579 t.n.v. "Ouderraad Basisschool De Opstap" onder vermelding van naam leerling(en) en groepen(en).
U kunt de bijdrage ook contant voldoen bij de administratie van de school of bij de directeur.


De ouderraad biedt de mogelijkheid om te betalen in 9 termijnen. Dit kan alleen per bank. Als u daarvan gebruik wilt maken laat dit dan aan het begin van het schooljaar even weten aan de penningmeester van de ouderraad. Met deze bijdrage worden het grote aantal jaaractiviteiten voor de kinderen betaald, waaronder de grootste post: het schoolreisje. Ouders die door omstandigheden de ouderbijdrage niet kunnen betalen kunnen een beroep doen op de Stichting Leergeld Parkstad, postbus 9, 6400 AA Heerlen. Tel. 045-5743636. E-mailadres: info@leergeldparkstad.nl
Voor informatie kunt u ook contact opnemen met de penningmeester: penningmeester.bsdeopstap@gmail.comDe regeling ouderbijdrage is als volgt:

Instroom tot 1 januari en zittende leerlingen Instroom na 31 december
1ste kind 45,00 25,00
2de kind 37,50 20,00
3de kind 32,50 17,50
instroom na Pasen alleen de schoolreiskosten, ongeacht het hoeveelste kind
groep 1 en 2 15,00  
groep 3, 4 en 5 20,00  
groep 6, 7 en 8 25,00  

 

Iedere ouder, die de ouderbijdrage voor zijn/haar kind heeft voldaan, is lid van de ouderraad. Om alle activiteiten goed te kunnen organiseren is er een bestuur waarvan u onderstaand de samenstelling ziet voor dit schooljaar. U kunt zich opgeven als lid van het bestuur bij een van onze bestuursleden. Nieuwe leden zijn altijd welkom. De ouderraad vergadert 8 tot 10 keer per schooljaar. De vergaderdata staan op de schoolkalender

Samenstelling bestuur van de ouderraad
de samenstelling kan in de loop van het schoolaar wijzigen

voorzitter leden
mevr. Natasja Reede mevr. Andrea Bos
natasjareede@hotmail.com mevr. Bianca Dohmen
penningmeester mevr. Sigrid Groendijk
mevr. Pascal Caggiula-Jansen mevr. Nadine Hamers
penningmeester.bsdeopstap@gmail.com mevr. Gerda Jacobs
secretaris mevr. Thessa Klabbers
mevr. Lizzy Koot mevr. Sylwana Nicolaas
lizzykoot@live.nl mevr. Angelique Niemantsverdriet
  mevr. Brechje Peeters
  mevr. Shirley Rozema
  mevr. Sharon Ruiters

 

 

 

 

 

 

 

 Wat doet de Ouderraad eigenlijk allemaal met de ouderbijdrage?

Buiten de lessen en leuke activiteiten die georganiseerd en gefinancierd worden door de school zelf, organiseren wij als Ouderraad in samenwerking met het docententeam ook een aantal leuke activiteiten die gefinancierd worden uit de jaarlijkse ouderbijdrage. U moet dan denken aan activiteiten zoals een schoolfeest, de lampionnenoptocht, schoolwandelingen, het kerstbuffet, de boekenweek, de carnavalsoptocht, de sportdag en het schoolreisje.
Tevens organiseren wij een aantal activiteiten voor extra inkomsten die ook weer geheel aangewend worden voor investeringen/activiteiten op school.