Ouderraad

De ouderraad heeft als voornaamste doel het organiseren van activiteiten voor de kinderen in samenwerking met de leerkrachten van de school. Om deze activiteiten te kunnen bekostigen vraagt de ouderraad u een bijdrage, welke voor 1 oktober overgemaakt kan worden op de navolgende rekening:

Bankrekening: NL88ABNA0448148579 t.n.v. "Ouderraad Basisschool De Opstap" onder vermelding van naam leerling(en) en groepen(en).
U kunt de bijdrage ook contant voldoen bij de administratie van de school of bij de directeur.


Hoewel u niet verplicht bent tot betaling vraagt de ouderraad om uw ouderbijdrage om het grote aantal jaaractiviteiten voor de kinderen te kunnen bekostigen, waaronder de grootste post: het schoolreisje. Ouders die door omstandigheden de ouderbijdrage niet kunnen betalen kunnen een beroep doen op de Stichting Leergeld Parkstad, postbus 9, 6400 AA Heerlen. Tel. 045-5743636. E-mailadres: info@leergeldparkstad.nl
Voor informatie kunt u ook contact opnemen met de penningmeester: penningmeester.bsdeopstap@gmail.comDe regeling ouderbijdrage is als volgt:

Bij aanvang van het nieuwe schooljaar: 30,-
Instroom vanaf januari: 15,-

Iedere ouder, die de ouderbijdrage voor zijn/haar kind heeft voldaan, is lid van de ouderraad. Om alle activiteiten goed te kunnen organiseren is er een bestuur waarvan u onderstaand de samenstelling ziet voor dit schooljaar. U kunt zich opgeven als lid van het bestuur bij een van onze bestuursleden. Nieuwe leden zijn altijd welkom. De ouderraad vergadert 8 tot 10 keer per schooljaar. De vergaderdata staan op de schoolkalender

Samenstelling bestuur van de ouderraad
de samenstelling kan in de loop van het schoolaar wijzigen

voorzitter leden
mevr. Natasja Reede evr. Sigrid Groendijk
natasjareede@hotmail.com mevr. Gerda Jacobs
penningmeester mevr. Suzanne Kusters
mevr. Pascal Caggiula-Jansen mevr. Sylwana Nicolaas
penningmeester.bsdeopstap@gmail.com mevr. Angelique Niemantsverdriet
secretaresse mevr. Brechje Peeters
mevr. Lizzy Koot mevr. Sharon Ruiters
lizzykoot@live.nl  
   

 

 

 

 

 

 

 


Wat doet de Ouderraad eigenlijk allemaal met de ouderbijdrage?

Buiten de lessen en leuke activiteiten die georganiseerd en gefinancierd worden door de school zelf, organiseren wij als Ouderraad in samenwerking met het docententeam ook een aantal leuke activiteiten die gefinancierd worden uit de jaarlijkse ouderbijdrage. U moet dan denken aan activiteiten zoals een schoolfeest, de lampionnenoptocht, schoolwandelingen, het kerstbuffet, paaseitjes, de boekenweek, de carnavalsoptocht, de sportdag, kienen en het schoolreisje.
Tevens organiseren wij een aantal activiteiten voor extra inkomsten, zoals de speculaasactie, die ook weer geheel aangewend worden voor investeringen/activiteiten op school.