Schooltijden, vakanties en vrije dagen

vrije dagen
De 4-jarige kleuters hebben elke vrijdag vrij.
De leerlingen van groep 2, 3 en 4 hebben elke vrijdagmiddag vrij.


continurooster
Omdat we een continurooster hebben blijven de kinderen tussen
de middag op school. Daarom nemen zij een lunchpakketje mee naar school.
Ze hebben samen met de leerkracht de lunch in de klas.


schooltijden
De schooltijden zijn voor alle groepen gelijk:
van 8.30 uur tot 14.45 uur ('s woensdags tot 12.15 uur)

middagpauze:
van 11.45 uur tot 12.15 uur pauze op school
met van 12.15 uur tot 12.30 uur gezamenlijke lunch met de leerkracht in de klas

vakanties en vrije dagen 2019-2020

Herfstvakantie     14 oktober t/m 18 oktober
Kerstvakantie   20 december t/m 3 januari
Carnaval   24 t/m 28 februari
Pasen    13 april
april/mei-vakantie    20 april t/m 1 mei
Studiedag 4 mei
Bevrijdingsdag 5 mei
Hemelvaart 21 en 22 mei
Pinksteren 1 juni
Zomervakantie    13 juli t/m 21 augustus