Schooltijden, vakanties en vrije dagen

vrije dagen
De 4-jarige kleuters hebben elke vrijdag vrij.
De leerlingen van groep 2, 3 en 4 hebben elke vrijdagmiddag vrij.


continurooster
Omdat we een continurooster hebben blijven de kinderen tussen
de middag op school. Daarom nemen zij een lunchpakketje mee naar school.
Ze hebben samen met de leerkracht de lunch in de klas.


schooltijden
De schooltijden zijn voor alle groepen gelijk:
van 8.30 uur tot 14.45 uur ('s woensdags tot 12.15 uur)

middagpauze:
van 11.45 uur tot 12.15 uur pauze op school
met van 12.15 uur tot 12.30 uur gezamenlijke lunch met de leerkracht in de klas

vakanties en vrije dagen 2018-2019

Studiemiddagvrij vrijdagmiddag 21 september
Herfstvakantie     15 oktober t/m 19 oktober
Kerstvakantie   donderdagmiddag 20 december t/m 4 januari
Studiemiddagvrij    vrijdagmiddag 15 februari
Carnaval   vrijdag 1 maart t/m 8 maart
Pasen    maandag 22 april
april/meivakantie    22 april t/m 3 mei
Hemelvaart donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei
Pinksteren vrijdag 7 juni t/m 10 juni
Zomervakantie    vrijdagmiddag 5 juli t/m 16 augustus