Voor- en naschoolse opvang

Op de Brede School wordt het kinderdagverblijf (KDV) en de buitenschoolse opvang (BSO) verzorgd door De Springplank van Kinderopvang Kerkrade, op school te bereiken onder nummer 045-2100211.
Het Kinderdagverblijf is voor peuters van 6 weken tot 4 jaar en 52 weken per jaar geopend, m.u.v. de erkende feestdagen, van 07.00 uur tot 18.30 uur. De BSO is voor kinderen van 4 tot 13 jaar, 52 weken per jaar geopend van 07.00 uur tot 18.30 uur, voor- en naschoolse opvang, tevens tijdens vakanties van de school en tijdens roostervrije dagen van de school.

Centraal Bureau
Akerstraat 149
6466HD Kerkrade
tel. 045-5426688
e-mail: info@kinderopvangkerkrade.nl

website: https://www.kinderopvangkerkrade.nl/nl/contactformulier.aspx