Voor- en naschoolse opvang

Op de Brede School wordt het kinderdagverblijf (KDV) en de buitenschoolse opvang (BSO) verzorgd door De Springplank van Kinderopvang Kerkrade en de voorschoolse educatie door Peuterspeelzaal Bij-de-handjes van CMWW Brunssum. Peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang hebben een nauwe samenwerking, vormen een koppel. Dit is goed te zien binnen de afstemming van de voor- en vroegschoolse educatie, bij eventuele zorg rondom het kind of doordat er gezamenlijk activiteiten worden aangeboden. Dit alles om de overstap naar het basisonderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen.

 Het Kinderdagverblijf is voor peuters van 6 weken tot 4 jaar en 52 weken per jaar geopend, m.u.v. de erkende feestdagen, van 07.00 uur tot 18.30 uur.
De BSO is voor kinderen van 4 tot 13 jaar, 52 weken per jaar geopend van 07.00 uur tot 18.30 uur, voor- en naschoolse opvang, tevens tijdens vakanties van de school en tijdens roostervrije dagen van de school.
In de Brede School te bereiken onder nummer 045-2100211.
Centraal Bureau Akerstraat 149 6466HD Kerkrade tel. 045-5426688
e-mail: info@kinderopvangparkstad.nl
website: https://kinderopvangparkstad.nl

Ieder kind is welkom in de peuterspeelzaal, ongeacht achtergrond of cultuur. De peuterspeelzaal biedt de kinderen een vertrouwde omgeving en sfeer waarin ze zich veilig voelen, geaccepteerd en gerespecteerd. De peuterspeelzaal is maandag t/m vrijdag geopend van 8.30 uur tot 12.30 uur.
In de Brede School te bereiken onder nummer 06-21668523 en 088-4552570.
e-mail: peuteropvangbijdehandjes@cmww.nl 
website: https://www.cmww.nl/peuteropvang/bij-de-handjes/