Welkom bij De Opstap

Op dit moment zijn wij onze website inhoudelijk aan het vernieuwen, dus kom regelmatig nog een keer terug om de nieuwe informatie te lezen.

Wij zijn een basisschool in het centrum van Brunssum en bieden dagelijks met plezier onderwijs aan onze kinderen.

Missie

Op onze school creëren we een veilige, vertrouwde en inspirerende omgeving waarbij we oog hebben voor elkaar en voor persoonlijke ontwikkeling binnen ieders potentieel.

We bieden onze leerlingen passend en uitdagend onderwijs waarbij we ieder kind binnen zijn of haar eigen niveau laten groeien en ontwikkelen op cognitief, sociaal-emotioneel en didactisch gebied. Op onze school werken we toekomstgericht naar verantwoordelijke burgers en zelfstandige individuen.

Er is een duidelijke structuur met aandacht voor respectvol samenwerken en samen leren, waarin alle partners (ouders/verzorgers, externe (zorg)partners en omgeving) een belangrijke rol spelen. Hierin hanteren wij het principe leren van en met elkaar.

Visie

Visie op Onderwijs

Wij willen graag passend en betekenisvol onderwijs aanbieden aan onze leerlingen door in te spelen op nieuwe inzichten met betrekking tot het individuele leerproces en de algemene ontwikkeling van onze leerlingen waarbij wij een duidelijke communicatie met alle betrokkenen binnen ons onderwijsproces nastreven.

Wij willen gebruik maken van elkaars talenten (kennis en vaardigheden) en maatwerk aanbieden voor ieder individu waarbij wij continu reflecteren aan de hand van methode – en niet methode gebonden toetsen, observaties en gesprekken op ons onderwijsproces en onze resultaten

Benieuwd naar de ‘visie op Leren’ en ‘visie op Burgerschap’, klik hieronder op lees meer!