Leerlingenraad

Op basisschool De Opstap telt ook de stem van de leerlingen mee. Zo maken ze spelenderwijs kennis met de democratische beginselen en ontwikkelen ze verantwoordelijkheid voor schoolse zaken. Bovendien bevordert dit de betrokkenheid bij de school en het actief burgerschap.

De leerlingenraad bestaat leerlingen van uit de groepen 5 t/m 8. Aan het begin van het nieuwe schooljaar mogen leerlingen zich verkiesbaar stellen en campagne voeren. Vooraf wordt iedere leerling geïnformeerd over de taken van de leerlingenraad en wat er van het kind wordt verwacht als lid. Zodra de raad eenmaal is gevormd, kiezen de leden samen een voorzitter en secretaris/secretaresse.

De vergaderingen van de leerlingenraad vinden vier keer per jaar plaats. Hier is altijd de directeur óf een van de leerkrachten aanwezig om advies te geven. Tijdens de vergadering wordt van alles besproken. Van het advies over de invulling van het schoolreisje tot het gebruik en inrichting van het schoolplein.

Verslagen van vergaderingen

Schooljaar 2023 – 2024

november Download
februari Download
april Download

Schooljaar 2022 – 2023

december Download
januari Download
maart Download

Schooljaar 2021 – 2022

maart Download

Wij zijn een Euregioschool.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details