Missie

Op onze school creëren we een veilige, vertrouwde en inspirerende omgeving waarbij we oog hebben voor elkaar en voor persoonlijke ontwikkeling binnen ieders potentieel.

We bieden onze leerlingen passend en uitdagend onderwijs waarbij we ieder kind binnen zijn of haar eigen niveau laten groeien en ontwikkelen op cognitief, sociaal-emotioneel en didactisch gebied. Op onze school werken we toekomstgericht naar verantwoordelijke burgers en zelfstandige individuen.

Er is een duidelijke structuur met aandacht voor respectvol samenwerken en samen leren, waarin alle partners (ouders/verzorgers, externe (zorg)partners en omgeving) een belangrijke rol spelen. Hierin hanteren wij het principe leren van en met elkaar.

Visie

Visie op Onderwijs

Wij willen graag passend en betekenisvol onderwijs aanbieden aan onze leerlingen door in te spelen op nieuwe inzichten met betrekking tot het individuele leerproces en de algemene ontwikkeling van onze leerlingen waarbij wij een duidelijke communicatie met alle betrokkenen binnen ons onderwijsproces nastreven.

Wij willen gebruik maken van elkaars talenten (kennis en vaardigheden) en maatwerk aanbieden voor ieder individu waarbij wij continu reflecteren aan de hand van methode – en niet methode gebonden toetsen, observaties en gesprekken op ons onderwijsproces en onze resultaten

Visie op Leren

Wij willen zo efficiënt mogelijk gaan werken en leren. Hierbij willen wij het accent leggen op het eigen maken van kennis en vaardigheden aan de hand van het stellen van hoge verwachtingen. Kennis is de basis van het leren en gaat vooraf aan het leren van vaardigheden. Wij willen dat leerlingen inzicht krijgen in het leerproces, door samen te reflecteren. In het leren willen wij de focus leggen op het EDI-model op een juiste wijze inzetten en de juiste leer – (ICT) middelen gebruiken om een passend leerproces voor elk individu aan te bieden. Wij willen graag zorg dragen voor onze eigen professionaliteit door persoonlijke ontwikkeling, het hebben van hoge verwachtingen, het stellen van heldere doelen en het geven en ontvangen van voortdurende feedback van verschillende peers.

Visie op Burgerschap

We willen de leerlingen vormen tot burgers met een kritische en democratische houding, die goede communicatieve en sociale vaardigheden hanteren in verschillende maatschappelijke situaties, waarin ze ook reflecteren op hun eigen gedrag en participatie. Burgers met een zelfsturend karakter die hun eigen mening en ideeën op een respectvolle manier weergeven. Daarnaast willen we ze vormen tot burgers met een hoog maatschappelijk bewustzijn die een betekenisvolle rol in de maatschappij vervullen. Dit gaan we vorm geven door de school een oefenplaats van de maatschappij te maken waar we aan de slag gaan met projecten op micro-, meso- en macroniveau

Wil je bij ons werken?

Wij bieden jou volop ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden. Bekijk alle vacatures op www.werkenbijmovare.nl of neem contact met ons op

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details