Ouderraad De Opstap

De ouderraad organiseert samen met de leerkrachten van De Opstap leuke activiteiten voor de leerlingen. Om deze activiteiten te kunnen bekostigen, vraagt de ouderraad om een vrijwillige bijdrage van €30,- per kind per jaar. Stroomt uw kind vanaf januari in op school, dan bedraagt de ouderbijdrage €15,-.

De vrijwillige ouderbijdrage dient vóór 1 oktober te worden overgemaakt naar NL88 ABNA 0448148579 t.n.v. “Ouderraad Basisschool De Opstap” onder vermelding van de naam van uw zoon en/of dochter en de groep waarin hij/zij zit. U kunt de bijdrage ook contant betalen bij de leerkracht of bij de directeur.

Hoewel u niet verplicht bent tot betaling, vraagt de ouderraad om uw ouderbijdrage om het grote aantal jaarlijkse activiteiten voor de kinderen te kunnen bekostigen. Denk bijvoorbeeld aan de Sinterklaasviering, het kerstdiner, het schoolfeest, de lampionnenoptocht, de kinderboekenweek, Carnaval, de sportdag, kienen en niet te vergeten hét schoolreisje. De omvang van activiteiten is afhankelijk van het beschikbare budget.

De ouderraad vergadert 8 tot 10 keer per jaar. De vergaderdata als ook de data van de verschillende activiteiten staan op de schoolkalender.

Voor informatie over de ouderbijdrage kunt u contact opnemen met de penningmeester via penningmeester.bsdeopstap@gmail.com.

Bestuur

Natasja Reede (voorzitter)
natasjareede@hotmail.com

Pascal Caggiula-Jansen (penningmeester)
penningmeester.bsdeopstap@gmail.com

Sylwana Nicolaas (secretaresse)

Overige bestuursleden
Nicole van den Berg, Patricia Coenen-Hendriks, Kyona Dirks, Gerda Jacobs, Lana Jansens, Angelique Niemantsverdriet, Fion Sanders, Loes van Soest-Theunissen, Susan Velraeds.

Extra inkomsten ouderraad

De ouderraad organiseert geregeld acties om extra inkomsten te verzamelen, zoals de speculaasactie. Alle extra inkomsten komen ten goede aan de activiteiten voor de leerlingen.

Benieuwd naar het team van De Opstap?