Ouderraad De Opstap

De ouderraad organiseert samen met de leerkrachten van De Opstap leuke activiteiten voor de leerlingen. Om deze activiteiten te kunnen bekostigen, vraagt de ouderraad om een vrijwillige bijdrage van  €30,-. Stroomt je kind vanaf januari in op school, dan bedraagt de ouderbijdrage €15,-.

De vrijwillige ouderbijdrage dient vóór 1 oktober te worden overgemaakt naar

NL88 ABNA 0448148579 t.n.v. “Ouderraad Basisschool De Opstap” onder vermelding van de naam van uw zoon en/of dochter en de groep waarin hij/zij zit. Je kunt de bijdrage ook contant betalen bij de leerkracht of bij de directeur.

Hoewel je niet verplicht bent tot betaling, vraagt de ouderraad om jouw ouderbijdrage om het grote aantal jaarlijkse activiteiten voor de kinderen te kunnen bekostigen. Denk bijvoorbeeld aan een schoolfeest, de lampionnenoptocht, schoolwandelingen, het kerstbuffet, de boekenweek, de carnavalsoptocht, de sportdag, kienen en het schoolreisje.

Voor informatie over de ouderbijdrage kun je contact opnemen met de penningmeester via penningmeester.bsdeopstap@gmail.com.

Lid worden van de ouderraad

Iedere ouder die de ouderbijdrage voor zijn/haar kind(eren) heeft voldaan, is automatisch lid van de ouderraad. Om de organisatie van alle activiteiten in goede banen te leiden is een bestuur samengesteld. Wil je lid worden van het bestuur? Nieuwe leden zijn altijd welkom en kunnen zich opgeven bij een van de bestuursleden. De ouderraad vergadert 8 tot 10 keer per schooljaar. De vergaderdata staan op de schoolkalender.

Bestuur

Natasja Reede (voorzitter)
natasjareede@hotmail.com

Pascal Caggiula-Jansen (penningmeester)
penningmeester.bsdeopstap@gmail.com

Lizzy Koot (secretaresse)
lizzykoot@live.nl

Overige bestuursleden
Sigrid Groendijk, Gerda Jacobs, Suzanne Kusters, Sylwana Nicolaas, Angelique Niemantsverdriet, Brechje Peeters en Sharon Ruiters

Extra inkomsten ouderraad

De ouderraad organiseert geregeld acties om extra inkomsten te verzamelen, zoals de speculaasactie. Alle extra centen komen ten goede aan de activiteiten voor de leerlingen.

Benieuwd naar het team van De Opstap?